• “Değer Katan Takım Liderliği” eğitimimiz, liderlerin ve ekip üyelerinin güçlü bir ekip oluşturmak, etkili iletişim kurmak ve ortak hedeflere ulaşmak için gerekli becerileri kazanmalarına yardımcı olur.Kimler İçin?:
  • Liderler ve yöneticiler.
  • Ekip liderleri ve proje yöneticileri.
  • Kurum içi eğitmenler ve insan kaynakları profesyonelleri.
  • Takım çalışmasını güçlendirmek isteyen herkes.

  Eğitim İçeriği ve Kazanımlar:

  1. Takım ve Takımdaşlık Nedir?:
   • Takım çalışması ve takımdaşlık kavramlarını anlama.
   • Güçlü bir takımın temel özellikleri.
  2. Ekip Ruhu Oluşturmak:
   • Ekip içinde pozitif bir çalışma ortamı oluşturma.
   • Ekip üyeleri arasında güven ve saygı ortamını güçlendirme.
  3. Sinerji:
   • Sinerjinin önemini kavrama.
   • Takım içinde sinerji yaratma stratejileri.
  4. SWAT Takım Teorisi:
   • SWAT takım teorisini anlama.
   • Acil durum ve kriz yönetiminde etkili takım oluşturma.
  5. Motivatör Liderlik:
   • Liderlikte motivasyonun rolünü anlama.
   • Ekip üyelerini motive etme stratejileri.
  6. Sosyal Stiller ile Kendini Tanı:
   • Kişisel sosyal stilinizi belirleme.
   • Farklı sosyal stillerle etkili iletişim kurma.
  7. Sosyal Stiller ile Ekibini Tanı:
   • Takım üyelerinin sosyal stillerini anlama.
   • Ekip içinde sosyal stil çeşitliliğini yönetme.
  8. Ekibin ve Kurumun Değerlerini Tanımak:
   • Ekip ve kurumun temel değerlerini belirleme.
   • Değerlerin ekip performansına etkisini anlama.
  9. Durumsal Liderlik Modeli:
   • Durumsal liderlik yaklaşımını anlama.
   • Farklı durumlarda etkili liderlik stratejileri.
  10. Geri Bildirim Kültürü Oluşturmak:
   • Ekip içinde açık iletişim ve geri bildirim kültürü oluşturma.
   • Geri bildirim almayı ve vermayı güçlendiren teknikler.
  11. Hedefine Koşan Takımlar ve Hedef Yönetimi:
   • Ekip hedeflerini belirleme ve bu hedeflere odaklanma.
   • Takım üyelerini hedeflere motive etme stratejileri.
  12. Çatışmayı Yöneten Lider:
   • Çatışma çözme becerilerini geliştirme.
   • Pozitif çatışmanın yaratıcı potansiyeli anlama.
  13. Yetki Devri:
   • Yetki devri yapma ve almayı etkili bir şekilde yönetme.
   • Takım içinde liderlik rolünü paylaşma stratejileri.
  14. İlişki Yönetimi:
   • Ekip içindeki ilişkileri güçlendirme.
   • Duygusal zeka ve ilişki yönetimi becerilerini geliştirme.
  15. Jenerasyonlar ve İletişim Farklılıkları:
   • Farklı jenerasyonlardan gelen bireylerle etkili iletişim kurma.
   • Jenerasyon farklılıklarını anlayarak takım çeşitliliğini güçlendirme.

  Kurumsal Eğitim Teklifi Alın

  *** Kurumsal grup eğitimi talepleri alınmaktadır.