Sözlerin Gücüyle Duyguları Yakalayın!

Sizi ve mesajlarınızı etkili bir şekilde iletmek, izleyicilerinizi derinden etkilemek ve unutulmaz bir iz bırakmak ister misiniz? “Hikâye Anlatımı ile Etkili İletişim” eğitimimiz, sözlerin sihirli gücünü kullanarak iletişim becerilerinizi zirveye taşımanız için tasarlandı.

Neden Bu Eğitimi Almalısınız?

 Bu eğitim, hikâye anlatımının gücünü keşfetmeniz ve duygusal bağ kurarak izleyicilerinizi etkilemeniz için bir fırsat sunar. Gerçek hayattan örneklerle zenginleştirilmiş interaktif derslerimizde, kendi hikâye anlatımınızı keşfedecek ve iletişimde yeni bir boyuta geçeceksiniz.

Eğitim Avantajları:

 • Pratik hikâye anlatımı egzersizleri ve atölyeler
 • Katılımcılar arası deneyim paylaşımı ve ağ oluşturma

 Kimler İçin?

 • İş dünyasındaki liderler ve yöneticiler
 • Pazarlama ve iletişim profesyonelleri
 • Girişimciler ve proje yöneticileri
 • Satış profesyonelleri
 • Hikâye anlatımını güçlendirmek isteyen herkes

Hikâyeleştirmeyle İşine Sanat Kat

 Eğitim İçeriği ve Kazanımlar:

 1.Neden Hikâye Anlatırız?

  • Hikâye anlatımının insan zihninde nasıl etki yarattığını anlama.
  • İletişimde hikâye kullanmanın gücünü kavrama.

2.Anlam Çağının Özellikleri:

  • Dijital çağda hikâye anlatımının önemini ve etkilerini anlama.
  • Anlam çağının özelliklerini anlayarak etkili iletişim stratejileri oluşturma.

3.Fikir Balığını Yakalamak:

  • Hikâye anlatımıyla fikirleri etkili bir şekilde iletebilme becerisi.
  • İzleyicinin dikkatini çekmek için etkili başlangıçlar oluşturma stratejileri.

4.Hikâyeyi Geçirebilmek:

  • Hikâye anlatımını içerikle entegre etme becerisi.
  • Bilgileri hikâye formatında ileterek etkileme gücünü artırma.

5.Retorik Sanatı:

  • Retorik sanatının hikâye anlatımında nasıl kullanılabileceğini anlama.
  • Dilin gücünü kullanarak etkili bir konuşma oluşturma.

6.Nöro Pazarlama:

  • Nörolojik seviyede etkili hikâye anlatımının pazarlamadaki rolünü kavrama.
  • Beyinle iletişim kurarak satış süreçlerini nasıl etkileyebileceğini anlama.

7.Satışta Hikâye Tasarımı:

  • Satış sunumlarında etkili hikâye tasarlama stratejilerini öğrenme.
  • Müşteri ihtiyaçlarına odaklanan hikâyeler oluşturma becerisi.

8.Metafor ve Kurgu Adımları:

  • Metaforların ve kurgu adımlarının hikâye anlatımındaki rolünü anlama.
  • İletişimi güçlendirmek için metafor ve kurgu kullanma becerisi.

9.Çoklu Ortam ve Hikâye Anlatımı:

  • Fotoğraf, video ve diğer görsel unsurları etkili bir şekilde kullanma.
  • Çeşitli medya türlerini entegre ederek hikâyeyi zenginleştirme.

10.Kişisel Hikâye Anlatımı:

  • Bireylerin kendi hikâyelerini etkili bir şekilde anlatma becerisi.
  • Kişisel hikâyelerin etkileyici bir şekilde paylaşılması için stratejiler.

11.Çatışma ve Çözüm Hikâyeleri:

  • Hikâye anlatımında çatışma oluşturma ve çözme becerisi.
  • İzleyicinin dikkatini çekmek ve tutmak için çatışma unsurlarını kullanma.

12.İnklüzif Hikâye Anlatımı:

  • Çeşitli izleyici kitlesine hitap eden hikâye anlatımı stratejileri.
  • İnklüzif hikâyelerle toplulukları bir araya getirme becerisi.

13.Etkileşimli Hikâye Anlatımı:

  • İzleyicilerle etkileşim kurma ve katılımı teşvik etme becerisi.
  • Hikâye anlatımını interaktif ve dinamik hale getirme stratejileri.

14.Hikâye Atölyesi:

 • Pratik egzersizlerle etkili hikâye oluşturma becerisi.
 • Grup içinde hikâye anlatma ve eleştirme yeteneklerini geliştirme.

  Kurumsal Eğitim Teklifi Alın

  *** Kurumsal grup eğitimi talepleri alınmaktadır.