İkna ve Müzakere Becerileri

Sizi ve ekibinizi ikna ve müzakere konusunda bir adım öne taşımaya hazır mısınız? “İkna ve Müzakere Teknikleri” eğitimimiz, güçlü iletişim becerileri ve stratejik müzakere teknikleri ile iş dünyasında başarıya giden yolun kapılarını açıyor.

Neden Bu Eğitimi Almalısınız?

Bu eğitim, ikna ve müzakere konusundaki temel prensipleri kavrayarak, profesyonel bir iletişimci ve müzakereci olmanızı hedefler. Eğitmenlerimiz, gerçek dünya senaryolarına dayalı interaktif derslerle sizi etkili bir şekilde yönlendirecek ve sizleri sektörde bir adım öne çıkaracak pratik becerilerle donatacak.

Eğitim Avantajları:

 • Gerçek iş dünyası senaryolarına dayalı pratik uygulamalar
 • Katılımcılar arası etkileşim ve deneyim paylaşımı
 • İş hayatında hemen kullanabileceğiniz stratejiler ve taktikler

Kimler için?

 • Satış ve pazarlama profesyonelleri
 • İş geliştirme uzmanları
 • Yöneticiler ve liderler
 • Her sektörden profesyoneller

İkna Sanatı ve Müzakere Becerileri Eğitimi

İkna Ne Değildir?

  • İkna kavramının yanlış algılanan yönlerini anlama.
  • İkna sürecindeki olumsuz yaklaşımları tanıma.

İknanın Temel Prensipleri:

  • İkna sürecinin temel prensiplerini anlama.
  • İkna sürecinde etkili iletişim stratejileri geliştirme.

Olumlu Zihinsel Tutum:

  • Olumlu bir zihinsel tutumu sürdürme becerisi.
  • Zorlu durumlarla başa çıkarken pozitif bir tutum sergileme.

Uzlaşmaya Adım:

  • Uzlaşma ve işbirliği temelli yaklaşımları anlama.
  • Ortak çözümlere ulaşmak için uzlaşma stratejileri geliştirme.

Thomas Kilmann Uyuşmazlık Modeli:

  • Uyuşmazlık durumlarını anlama ve çözme modelini öğrenme.
  • Farklı durumlar için uygun uyuşmazlık stratejilerini belirleme.

Müzakere Ne Değildir?

  • Müzakere kavramının yanlış algılanan yönlerini anlama.
  • Müzakere sürecindeki yaygın hataları ve yanlış yaklaşımları tanıma.

Müzakere ve Müzakere Süreci:

  • Temel müzakere prensiplerini anlama.
  • Müzakere sürecinde adım adım ilerleme becerisi.

Stratejik Yaklaşım:

  • Stratejik düşünce ve planlama becerilerini geliştirme.
  • Hedeflere ulaşmak için stratejik müzakere yaklaşımları belirleme.

Müzakere Jargonu:

  • Müzakere sürecinde yaygın olarak kullanılan terimleri anlama.
  • Profesyonel bir müzakereci gibi ifade ve jargon kullanma becerisi.

Temel Müzakere Becerileri:

  • Etkili bir şekilde dinleme ve anlama becerisi.
  • Argümanları mantıklı ve etkileyici bir şekilde sunma yeteneği.

İtiraz ve Şikâyet Yönetimi:

  • Müzakere sürecindeki itiraz ve şikâyetleri etkili bir şekilde yönetme.
  • İtirazları çözmek için etkili stratejiler geliştirme.

Etkili İkna Stratejileri:

  • Farklı kişilik tiplerine uygun ikna stratejileri geliştirme.
  • İkna sürecinde kullanılan çeşitli stratejik yaklaşımları öğrenme.

Duygusal Zekâ ve İkna:

  • Duygusal zeka becerilerini ikna sürecine entegre etme.
  • Duygusal anlayış ve empati ile ikna etme becerilerini güçlendirme.

Güç Dinamikleri ve İkna:

  • Güç dengelerini anlama ve etkili bir şekilde kullanma.
  • İkna sürecinde pozitif güç dinamikleri oluşturma becerisi.

  Kurumsal Eğitim Teklifi Alın

  *** Kurumsal grup eğitimi talepleri alınmaktadır.