21.Yüzyılda Liderlik Eğitimi: Geleceği Şekillendirin!

Yenilikçi Liderlik Yaklaşımlarıyla Yüksek Performansı Keşfedin!

Kariyerinizi zirveye taşımak, etkili bir lider olmak ve değişen dünyada liderlikte fark yaratmak ister misiniz? “21. Yüzyılda Liderlik” eğitimimiz, modern liderlik kavramları ve en son liderlik modelleriyle donanmanızı sağlayarak sizi geleceğin lideri yapmayı hedefler.

“Eğitim programlarımız eğitim öncesi yapılacak toplantı ve/veya çalıştayla birlikte ihtiyacınıza uygun bir şekilde yapılandırılmakta ve aktarılmaktadır.”

Neden Bu Eğitimi Almalısınız?

Bu eğitim, sadece liderlik bilgi ve becerilerinizi güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda değişen iş dünyasında liderlikte öncü olmanızı sağlayacak stratejileri içerir. İçeriği ihtiyacınıza göre tasarlanmış interaktif derslerde, liderlik yolculuğunuzda sizi destekleyecek adımları atacaksınız.

 Kimler için?

 • İş dünyasındaki liderler ve yöneticiler
 • Girişimciler ve proje yöneticileri
 • Ekip yönetimi profesyonelleri
 • Liderlik becerilerini geliştirmek isteyen herkes

 Eğitim Sürecinde Neler Var?

 • İleri düzey liderlik bilgisi ve becerileri
 • Pratik uygulamalar ve liderlik senaryoları
 • Grup içi etkileşim ve deneyim paylaşımı
 • Katılım Belgesi ile eğitiminizi taçlandırma şansı

 Eğitim İçerikleri ve Kazanımları:

1.Liderlik Yaklaşımları ve Etkili Liderlik Modelleri:

 • Farklı liderlik yaklaşımları ve modellerini anlama.
 • Etkili liderlik özelliklerini kavrama ve uygulama.

2.Durumsal Liderlik Modeli

 • Farklı durumları değerlendirme ve uygun liderlik tarzını belirleme.
 • Esnek liderlik stratejilerini kullanarak değişen koşullara uyum sağlama.

3.Türk Kültüründe Liderlik:

 • Türk kültüründeki liderlik değerlerini ve örneklerini inceleme.
 • Kültüre özgü liderlik stratejilerini anlama ve uygulama.

4.Koçvari Liderlik ve Liderlikte Koçluk Yaklaşımları:

 • Koçluk yaklaşımlarını liderlikte nasıl kullanabileceğini anlama.
 • Kendi liderlik tarzını koçluk prensipleriyle bütünleştirme.

5.Kendini Tanıma Araçları:

 • Kişisel güçlü yönleri ve gelişim alanlarını belirleme.
 • Kendi liderlik tarzını anlama ve geliştirme.

6.Başkalarını Tanıma Araçları (Farklılıkları Anlamak):

 • Takım üyelerinin güçlü yönlerini ve farklılıklarını tanıma.
 • Çeşitlilik içinde etkili iletişim ve iş birliği stratejileri oluşturma.

7.Duygusal Zekâ:

 • Duygusal zekanın liderlikteki rolünü kavrama.
 • Duygusal zekâ becerilerini geliştirme ve uygulama.

8.IQQ (Akıllı Soru Sorma Becerisi):

 • Soruları etkili bir şekilde kullanma becerisi.
 • Problem çözme ve karar verme süreçlerinde IQQ’nun önemini anlama.

9.Delegasyon:

 • Görev ve sorumlulukları etkili bir şekilde devretme becerisi.
 • Takım üyelerini güçlendirmek için doğru delegasyon stratejilerini kullanma.

10.Yetki Devri:

 • Yetki devri sürecinin yönetimi.
 • Yetki devriyle ekip üyelerini güçlendirmenin yollarını anlama.

11.Geri Bildirim:

 • Etkili geri bildirim verme ve almanın önemini kavrama.
 • Geri bildirimle gelişim için aksiyon planları oluşturma.

12.Terfi Yönetimi:

 • Terfi süreçlerini anlama ve yönetme.
 • Takım üyelerini terfi etme konusunda etkili stratejiler geliştirme.

13.Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri:

 • Yetkinlik bazlı mülakatların avantajlarını ve uygulanışını anlama.
 • Mülakat sürecini daha objektif ve etkili hale getirme becerisi.

14.Planlama ve Zaman Yönetimi:

 • Kişisel ve profesyonel hedefleri planlama.
 • Zaman yönetimi becerilerini geliştirme.

15.İş’te Anlam Arayışı:

 • İşin anlamını anlama ve bu anlamı takım üyeleriyle paylaşma.
 • İşte anlam arayışını teşvik etme stratejilerini öğrenme.

16.Rol Modelin İletişim Dili:

 • İyi bir rol modelin iletişim tarzını benimseme.
 • Takım üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi.

17.Takım Oluşturmak:

 • Etkili bir lider olarak uyumlu bir takım oluşturma.
 • Takım üyeleri arasındaki işbirliğini güçlendirme stratejilerini anlama.

18.Motivasyon Yönetimi:

 • Takım motivasyonunu anlama ve artırma becerisi.
 • Zorluklarla başa çıkma ve takımı motive etme stratejilerini geliştirme.

19.Yapay Zekâ ve Liderlik:

 • Yapay zekâ teknolojilerini liderlik stratejilerine entegre etme.
 • Yapay zekâ kullanımının etik ve stratejik yönlerini değerlendirme.

20.Çevik Liderlik ve Proje Yönetimi:

 • Çevik liderlik ilkelerini anlama ve uygulama.
 • Proje yönetiminde çevik metodolojileri kullanma.

  Kurumsal Eğitim Teklifi Alın

  *** Kurumsal grup eğitimi talepleri alınmaktadır.