“Satışın DNA’ sı ile Geleceği Tasarla”

Satış dünyası hızla değişiyor ve başarılı olmak için bu değişime ayak uydurmak kaçınılmaz. “Satışın DNA’ sı ile Geleceği Tasarla!” eğitimi ile satış 4.0’ın kapılarını aralayın ve işinizi bir adım öne taşıyın.

“Eğitim programlarımız eğitim öncesi yapılacak toplantı ve/veya çalıştayla birlikte ihtiyacınıza uygun bir şekilde yapılandırılmakta ve aktarılmaktadır.”

Neden Bu Eğitimi Almalısınız?

Bu eğitim, satış profesyonellerine modern satış stratejileri ve dijital araçları öğretirken aynı zamanda geleceğe nasıl şekil verebileceklerini anlamalarını sağlar. Değer odaklı satış, müşteri memnuniyeti ve uzun vadeli ilişkiler kurma üzerine odaklanarak, katılımcıları başarıya taşıyacak pratik beceriler kazandırır.

Profesyonel Satış Becerileri

Eğitim Avantajları:

 • Gerçek dünya uygulamalarına dayalı interaktif dersler
 • Birebir geri bildirim
 • Satış dünyasında öne çıkmanızı sağlayacak stratejik araçlar

Kimler Katılmalı?

 • Satış profesyonelleri
 • Pazarlama uzmanları
 • İş geliştirme yöneticileri
 • Girişimciler ve iş sahipleri

“Satışta öncü olmak için adım atın!”

Eğitim İçerikleri ve Eğitim Kazanımları:

 1.  Satış Öncesindeki Engeller:

  • Satış öncesinde karşılaşılan engelleri tanıma.
  • Engelleri analiz ederek çözüm stratejileri geliştirme.
 2. Fark Yaratmak:

  • Ürün veya hizmetin benzersiz değer önerilerini belirleme.
  • Rekabet avantajı sağlamak için fark yaratma stratejileri geliştirme.
 3. Satış 4.0 ve Dinamikleri:

  • Satış 4.0 konseptini anlama ve uygulama.
  • Dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin satış süreçlerine entegrasyonunu anlama.
 4. Geleceği Tasarlamak:

  • Pazar trendlerini takip ederek geleceği öngörebilme.
  • Stratejik planlama ile gelecekteki satış fırsatlarını belirleme.
 5. Hedef Yönetimi:

  • SMART (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi, Zamanlı) hedefler belirleme.
  • Hedeflere ulaşmak için stratejik planlama yapma.
 6. Veri Toplama ve İhtiyaç Belirleme:

  • Müşteri verilerini etkili bir şekilde toplama.
  • Müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek uygun çözümleri belirleme.
 7. Segmentasyon:

  • Pazar segmentlerini tanımlama.
  • Her segmente özel satış stratejileri geliştirme.
 8. İlk Temas ve Satışın İletişimi:

  • İlk temas stratejilerini geliştirme.
  • Etkili iletişim becerileri ve müşteri ilişkileri yönetimi.
 9. Nöro Satış ve İkna:

  • Nöro satış tekniklerini anlama ve kullanma.
  • Etkili ikna stratejilerini geliştirme.
 10. İtiraz Yönetimi ve Müşteri Profilleri:

  • İtirazları başarıyla yönetme stratejilerini öğrenme.
  • Müşteri profillerini oluşturma ve özelleştirilmiş satış stratejileri oluşturma.
 11. Özellikten Öte Fayda, Faydadan Öte Değer Sunumu:

  • Ürün veya hizmetin değerini vurgulama.
  • Müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümler sunma.
 12. Satışı Kapatmak:

  • Satış sürecindeki kritik noktalarda dikkatli olma.
  • Müşteri ilişkilerini sürdürerek tekrar satış fırsatları yaratma.
 13. Eylem, Aksiyon Adımlarının Belirlenmesi:

  • Eğitimden elde edilen bilgileri iş planına dönüştürme.
  • Öğrenilen stratejileri uygulamak için aksiyon adımları belirleme.

  Kurumsal Eğitim Teklifi Alın

  *** Kurumsal grup eğitimi talepleri alınmaktadır.