Günlük yaşamın getirdiği zorluklarla başa çıkmak, stresi yönetmek ve çatışmaları etkili bir şekilde çözmek, kişisel ve profesyonel başarının önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bu eğitim, stresle başa çıkma becerilerini güçlendirme ve çatışma yönetiminde etkili iletişim araçlarını öğrenme konularında önemli bir farkındalık ve uygulama becerileri geliştirmek adına düzenlendi.

Eğitimimizde katılımcıların, stresin etkilerini anlama, stresle başa çıkma stratejilerini geliştirme ve çatışmaları etkili bir şekilde çözme becerilerini kazanma fırsatını bulmaları ve ayrıca, duygusal zeka, iletişim becerileri ve işbirliği tekniklerini kullanarak stresli durumları daha etkin bir şekilde yönetmeyi öğrenmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Kazanımları:

 • Stresin belirtilerini tanıma ve stresle başa çıkma stratejilerini öğrenme.
 • Çatışma durumlarını tanıma, çözme ve önleme becerilerini geliştirme.
 • Empati ve etkili iletişim becerilerini güçlendirme.
 • İş yerinde stresi yönetme ve işbirliği becerilerini geliştirme.
 • Kişisel gelişim ve duygusal zeka becerilerini artırma.

Bu eğitim, stresle başa çıkma ve çatışma yönetimi konularında hem kişisel hem de iş yaşamlarında daha sağlıklı ve başarılı olmak isteyen herkes için mükemmel bir fırsattır.

1. Stresin Tanımı ve Etkileri:

 • Stresin tanımı ve fizyolojik etkileri
 • Stresin yaşamımızdaki rolü ve önemi
 • Stresin sağlık üzerindeki etkileri

2. Stresle Başa Çıkma Stratejileri:

 • Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi
 • Zaman yönetimi ve öncelik belirleme
 • Kaygı ve negatif düşüncelerle baş etme yöntemleri
 • Empati ve iletişim becerilerinin kullanımı
 • Öfke Kontrolü

3. Stresin Yönetimi için Araçlar ve Teknikler:

 • Stres düzeyi belirleme envanteri
 • Stresin belirtilerini tanıma ve sınıflandırma
 • Stresle başa çıkma planı oluşturma ve uygulama
 • Duygusal zeka ve stresle başa çıkma ilişkisi

4. Çatışma Yönetimi ve İletişim Becerileri:

 • Çatışmanın tanımı ve çeşitleri
 • Çatışma yönetimi stratejileri
 • Thomas Kilmann Envanteri
 • Empatik iletişim ve aktif dinleme becerileri
 • Sorun çözme ve uzlaşma yeteneklerinin geliştirilmesi

5. İş Yerinde Stres ve Çatışma Yönetimi:

 • İş yerinde stresin kaynakları ve etkileri
 • İş yerinde etkili iletişim ve işbirliği
 • İş yükünün dengelemesi ve zaman yönetimi stratejileri
 • İş ortamında sakinlik ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi

6. Kişisel Gelişim ve Stres Yönetimi:

 • Kendi değerlerinin ve hedeflerinin belirlenmesi
 • Kişisel güçlü yanların tanımlanması ve kullanılması
 • Olumlu düşüncenin gücü ve davranış değişiklikleri

 

  Kurumsal Eğitim Teklifi Alın

  *** Kurumsal grup eğitimi talepleri alınmaktadır.