Başarıyı Konuşturun!

Satış dünyası her an değişiyor ve profesyonel satış uzmanları için telefonla yapılan satışın ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. “Telefonda Profesyonel Satış Eğitimi” ile satış 4.0’ın gücünü keşfedin, müşteriyle etkileşimi optimize edin ve başarıya giden yolda lider olun!

 Neden Bu Eğitimi Almalısınız?

Çağrı Merkezi Derneği verilerine göre ülkemizde yaklaşık 140.000 çağrı merkezi operatörü görev yapıyor.

Telefon, gün geçtikçe hayatımızda çok daha büyük bir yer tutuyor. Her gün kullandığımız en önemli araçlardan biri ve aynı zamanda kişisel imajımızın ve hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Peki bu enstrümanı ne kadar profesyonel kullanıyoruz?

Telefon iletişimini satış üzerinde ele aldığımız bu eğitim programında işi telefonla satış olan ve bu konuda uzmanlaşarak fark yaratmak isteyen kurumlara ve bireylere güç katıyoruz.

Bu eğitim, telefonla satışın inceliklerini kavrayarak, müşteri ilişkilerinizi güçlendirmenize ve daha etkili satışlar yapmanıza yardımcı olur. Profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek bu program, sizi telefonla satışta bir adım öne çıkaracak pratik becerilerle donatır.

telefonda profesyonel satış teknikleri eğitimi

 Eğitim Avantajları:

 • Gerçek dünya uygulamalarına dayalı interaktif dersler
 • Birebir geri bildirim
 • Satış dünyasında öne çıkmanızı sağlayacak stratejik araçlar
 • Gerçek senaryolara dayalı pratik uygulamalar
 • İş planları ve aksiyon adımlarıyla öğrenimi günlük iş pratiğine dönüştürme

 Kimler için?

 • Satış profesyonelleri
 • Tele-pazarlama uzmanları
 • İş geliştirme yöneticileri
 • Kurumsal satış temsilcileri

Eğitim İçerikleri ve Eğitim Kazanımları:

 1.  Satış 4.0 ve Dinamikleri:

  • Satış 4.0 konseptini anlama ve telefon satışına nasıl entegre edileceğini kavrama.
 2. Fark Yarat:

  • Telefonla satışta benzersiz değer önerileri geliştirme.
  • Rekabet avantajı sağlamak için özgün stratejiler oluşturma.
 3. Telefonla Satışta Doğru Bildiğimiz Yanlışlar:

  • Yaygın hataları tanıma ve bu hatalardan kaçınma.
  • Doğru bilinen yanlışları düzeltmek için stratejiler geliştirme.
 4. Hedef Yönetimi:

  • SMART hedefler belirleme ve izleme.
  • Hedeflere ulaşmak için stratejik planlama yapma.
 5. Çağrıya Hazırlık:

  • Müşteriye özel bilgileri toplama ve analiz etme.
  • Telefon görüşmelerini etkili bir şekilde planlama.
 6. İlk Temas:

  • Etkili bir ilk izlenim bırakma stratejileri.
  • Müşteriyle güçlü bir bağ kurma becerileri.
 7. Sesinizi Konuşturun:

  • Ses tonu ve vurgu kullanımını geliştirme.
  • İletişimde etkili ses kullanımı.
 8. Müşterimi Sesinden Tanırım (Müşteri Profilleri):

  • Müşteri profillerini oluşturma ve segmentasyon stratejileri.
  • Müşteri ihtiyaçlarına özel yaklaşım geliştirme.
 9. Veri Toplama ve İhtiyacı Belirleme:

  • Müşteri verilerini etkili bir şekilde toplama ve analiz etme.
  • Müşteri ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirleme.
 10. IQQ (Akıllı Soru Sorma Becerisi):

  • İleri düzey soruları tanıma ve kullanma.
  • Müşteriyle derinlemesine etkileşim sağlayacak sorular sorma becerisi.
 11. İtiraz Çeşitleri ve İtirazı Söndürme:

  • Farklı itiraz türlerini anlama ve etkili bir şekilde yönetme.
  • Müşteri itirazlarına karşı stratejik cevaplar geliştirme.
 12. Hipnotik Kelimelerle İkna:

  • Etkileyici dil ve hipnotik kelimeler kullanma becerisi.
  • Müşteriyi etkilemek için dil kullanımında ustalaşma.
 13. Özellikten Öte Fayda, Faydadan Öte Değer Sunumu:

  • Ürün veya hizmetin değerini vurgulama.
  • Müşteriye özel çözümler sunma becerisi.
 14. Satışı KAPATMAMAK!:

  • Satış sürecinin kritik aşamalarında dikkatli olma.
  • Müşteri ilişkilerini sürdürerek tekrar satış fırsatları yaratma.
 15. Eylem, Aksiyon Adımlarının Belirlenmesi:

  • Eğitimden elde edilen bilgileri günlük iş pratiklerine dönüştürme.
  • Öğrenilen stratejileri uygulamak için aksiyon adımları belirleme.
 16. Kapanış, Değerlendirme, Sonraki Çağrıyı Planlama:

  • Telefon görüşmelerini başarılı bir şekilde kapatma stratejileri.
  • Değerlendirme ve gelişim için geri bildirim toplama becerisi.
  • Sonraki adımları planlama ve müşteri ilişkilerini sürdürme stratejileri.

  Kurumsal Eğitim Teklifi Alın

  *** Kurumsal grup eğitimi talepleri alınmaktadır.