Düşüncelerinizi Şekillendirin, Yaratıcı Potansiyelinizi Keşfedin ve Fark Yaratın!

Yaratıcılık, iş ve yaşamın her alanında değerlidir. “Yaratıcılık ve Fikir Geliştirme” eğitimimiz, katılımcılarına fikirlerini geliştirmek, inovatif düşünmek ve engelleri aşmak için güçlü araçlar sunar.

 Eğitim İçeriği ve Kazanımlar:

1.Fikir Nedir?

 • Fikir kavramını tanıma ve fikir oluşturma sürecini anlama.
 • Yaratıcı düşünce ile fikir geliştirmenin önemini kavrama.

2.İnovatif Düşünebilmek:

 • İnovasyon ve yaratıcılık arasındaki ilişkiyi anlama.
 • İnovatif düşünceyi teşvik etmek için stratejiler geliştirme.

3.Yaratıcılık ve Unsurları:

 • Yaratıcılığın temel unsurlarını anlama.
 • Yaratıcılığı etkileyen faktörleri keşfetme.

4.Fikrin ve Yaratıcılığın Önündeki Engel Nedir?

 • Yaratıcılığı kısıtlayan faktörleri belirleme.
 • Bu engelleri aşmak için stratejiler geliştirme.

Yaratıcı Düşünme Becerisiyle Fark Yaratmak

 5.Çoklu Zekâ Kuramı Bize Neyi Anlatır? Günümüzde yeri!

 • Howard Gardner’ın çoklu zekâ kuramını anlama.
 • Farklı zekâ türlerini değerlendirme ve kullanma.

6.Yaratıcı Düşünme Egzersizleri:

 • Yaratıcı düşünceyi geliştirmek için pratik egzersizler.
 • Grup içinde yaratıcı çözümler üretme.

7.Hiçbir Zaman Tek Bir Cevap Yoktur!

 • Çeşitli sorunlara çoklu bakış açılarıyla yaklaşma.
 • Yaratıcı düşünceyle çeşitli çözümler bulma.

8.Fikir Nasıl Bulunur?

 • Yaratıcı bir düşünce süreci oluşturma.
 • Problemleri çözmek için fikir üretme stratejileri.

9.Pareto İlkesi:

 • Pareto ilkesini anlama ve uygulama.
 • Temel görevlere odaklanma ve etkili sonuçlar elde etme.

10.Zihin Haritaları:

 • Zihin haritalarının yaratıcılığı nasıl artırdığını öğrenme.
 • Zihin haritası oluşturma teknikleri.

11.Düşünme Teknikleri:

 • Farklı düşünme tekniklerini anlama.
 • Problemleri çözmek için doğru düşünme tekniklerini seçme.

12.Fikrin Pazarlanması:

 • Yaratılan fikirleri etkili bir şekilde pazarlama.
 • İnsanları fikirlere nasıl çekeceğinizi öğrenme.

13.Metafor Oluşturma:

 • Metaforların yaratıcılık üzerindeki etkilerini anlama.
 • Metaforlarla düşünme ve ifade etme becerilerini geliştirme.

14.Adımları ve Uygulaması:

 • Yaratıcı fikir geliştirme adımlarını öğrenme.
 • Fikirleri somut uygulamalara dönüştürme.

15.Yaratıcılıktan Üreticiliğe Geçiş Uygulaması:

 • Yaratıcılık sürecinden üretkenlik aşamasına geçiş stratejilerini öğrenme.
 • Fikirleri uygulama ve sonuçları değerlendirme.

  Kurumsal Eğitim Teklifi Alın

  *** Kurumsal grup eğitimi talepleri alınmaktadır.