Yaşamda esneklik bize ne sağlar?

Yaşamda esneklik bize ne sağlar?

 

Evrim bilimci Charles Darwin’in “Survival Of The Fittest” prensibi bir çeviri nüansından dolayı birçok kişi tarafından anlatılmak istenilenden daha farklı yorumlanmıştır. Burada esas anlatılmak istenen “en güçlü olanın hayatta kalması” demek değildir.

 

Doğada her zaman kuvvetli olanlar değil, çevresel koşullara en kolay uyum sağlayabilenler hayatta kalır. Tarih bize nice heybetli canlıların dünyada varlıklarını sürdüremediğini kanıtlarıyla göstermiştir. Hatta insan da dahil olmak üzere hiçbir canlı geçmişteki formuyla günümüze ulaşamamıştır.

Darwin’ in bizlere aktardığı bu cümlede de “fit” teriminden kasıt, değişen koşullara uyum sağlayabilen, soyunun devam etmesi için gereken biyolojik ve psikolojik donanımlara sahip olan canlıları ifade eder.

Kaynaklara göre esnek bir zihniyet, sıkı bir çalışmayla birlikte başarmak istediğiniz her şeyi kolaylıkla uygulamanıza ve karşınıza çıkan zorluklarla kolaylıkla baş etmenize olanak tanır.

Yine Friedrich Nietzche’ nin hakikat yaklaşımına göre “hakikat” in yani bir şeyi ele almanın ve doğru sonuca ulaşmanın sadece bir yolunun olduğunu düşünmek ve ona göre davranmak, düşüncemizi yitirmeye başladığımıza dair bir işarettir.

Nietzche, esnek olmanın ve bir meseleyi ele almanın birden fazla yolunun olduğunu bilerek yaklaşım geliştirmenin, sağlıklı bir zihin göstergesi olduğunu, esnek olmayan zihnin ise aslında yaşamı inkâr ettiğini vurgular.

Kendi gözlemlerime göre esneklikle ilgili sıkça yapılan bir benzetme de “kabına göre şekil almak” olarak ifade edilir.  Oysa esneklik kabına göre şekil almak değildir.  Kabın formuna uygun düşen davranışların nedenini bilmek ve bunları kendi zihin süzgecinden geçirerek benliğine en uygun olanı sentezleyebilmektir. Kimse kendine dayatılan bir kaba sığmak zorunda değildir. Bazıları ise buna mecburdur ya da çıkar hedeflemektedir. Esneklik bazen topluma uymak, bazen iç sesine göre hareket edebilmek bazense eylem üretmemeyi ya da bazen beklemeyi tercih edebilmektir. Makul tercihler adına kazanılması gereken bir 21. yüzyıl yetkinliğidir. Hatta 22. Yüzyıl yetkinliği de olmaya adaydır.

Esnekliğin azaldığı ya da olmadığı yerlerde kuralcı yapılar karşımıza çıkıyor. İnsan, esnek bir yapı yaratmaktansa sınırlarla bunun etrafını çevirmeyi tercih etmiş. Bugün bu sınırları ve kalıpları aşan kişi ve organizasyonlar hem toplumda hem de hayatlarında usta farklar yaratmaya devam ediyorlar.

Bazen yaşama uyum ve başarı cesaretten de besleniyor. Esnekliği ne için ve nasıl kullandığınız da önemlidir.

Albert Einstein der ki: “Hayatında hiç hata yapmamış biri hiç yeni bir şey denememiştir demektir»

 

Volkan Durak 2023